Assistentie en praktijkondersteuning – Huisartsenpraktijk de Heuvelink – Vinkeveen

Welkom op de nieuwe website van de Heuvelink!

 

Van harte welkom op de website van onze huisartsenpraktijk. Hier willen we u informeren over de gang van zaken in onze praktijk, relevant nieuws en over activiteiten onze hulpverleners.

 

Assistentie en praktijkondersteuning

Assistentes:

Een van de belangrijkste basistaken van de assistentes is triage. Dit houdt in dat ze in overleg met u beslissen wanneer u bij welke dokter op het spreekuur kunt komen en hoeveel tijd daarvoor nodig is. Om deze inschatting te kunnen maken zullen ze u vragen stellen over uw klachten.

Verder kunt u op het spreekuur van de assistentes komen voor:

 • Oren uitspuiten
 • Bloeddrukcontrole
 • Bevriezen van wratten
 • Hechtingen verwijderen
 • Vaccinaties en andere injecties
 • Wondcontrole en verzorging
 • Hb en glucose meting
 • Uitstrijkjes
 • ECG’s
 • Longfunctieonderzoek
 • Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH)

Dit spreekuur van de assistentes is elke dag ’s ochtends en ’s middags. Graag van te voren even een afspraak maken. Tijdens vakanties van de assistentes kan het drukker zijn. Bedankt voor uw begrip als u hierdoor langer moet wachten.

Naast de basistaken hebben de assistentes een aantal gespecialiseerde taken:

 • Lucile Brokking en Yvonne Corstjens doen longfunctieonderzoek bij mensen met longproblemen.
 • Mandy Roeleveld doet SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts): keel en oorpijn, trauma’s ledematen, snijwonden, enz.
 • Voor uitstrijkjes, assistente bellen.

Praktijkverpleegkundige:

Roosmarie Trompetter en Fabienne Sibilo zijn de praktijkverpleegkundigen. Zij werken op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
Ze begeleiden patiënten met Diabetes en/of hart- en vaatziekten. Dit houdt in dat ze patiënten met suikerziekte, hoge bloeddruk en/of een hoog cholesterol op hun spreekuur zien. Ze geven veel uitleg over deze aandoeningen, doen zelfstandig onderzoek en zullen, in overleg met de huisarts, adviseren over de beste behandeling.
Daarnaast begeleiden ze mensen die willen stoppen met roken.
Al hun activiteiten hebben als doel om het risico op hart- en vaatziekten, zoals een hartinfarct of beroerte, te verkleinen.

Ouderenzorg:

R. Trompetter geeft extra aandacht aan ouderen met meerdere gezondheidsproblemen. Heeft u hierover vragen, dan kunt u naar de praktijk bellen om een afspraak met haar te maken.

GGZ Spreekuur:

L. van der Lugt, psycholoog, begeleidt patiënten met psychische problemen zoals overbelasting, relatieproblemen, depressie, enz. Ze werkt op maandag en dinsdag.

GGZ Jeugd:

I. van Rosmalen begeleidt kinderen tot 18 jaar en hun ouders met zorgen of vragen bijvoorbeeld bij piekeren, spanning, gedragsproblemen of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak. Ze werkt op donderdagen.