Niet verschenen-zonder bericht (NVZB) – Huisartsenpraktijk de Heuvelink – Vinkeveen

Welkom op de nieuwe website van de Heuvelink!

Van harte welkom op de website van onze huisartsenpraktijk. Hier willen we u informeren over de gang van zaken in onze praktijk, relevant nieuws en over activiteiten onze hulpverleners.


Kwaliteitskeurmerk voor praktijk de Heuvelink

Elke 3 jaar wordt onze praktijk uitgebreid gekeurd door NHG‑Praktijkaccreditering (NPA, de keuringsinstantie voor huisartsen). Dit jaar is dat weer het geval. Vanwege deze keuring horen wij graag uw mening over:
  • De praktijk zelf (het maken van afspraken, het gebouw, de benadering enzovoort).
  • Uw eigen huisarts. Zou u de enquête in willen vullen? Wij danken u vriendelijk voor uw tijd en moeite!
 
 

Terug naar overzicht

Niet verschenen-zonder bericht (NVZB)

Het komt regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt. Deze ongebruikte tijd gaat ten koste van andere patiënten. Als u verhinderd bent om te komen, vragen we aan u (het liefst 24 uur) van tevoren de afspraak af te bellen. Als u dan weer een afspraak maakt bij ons en opnieuw zonder bericht niet verschijnt, zijn we gerechtigd deze afspraak bij u te declareren. Deze declaratie wordt niet door uw verzekeraar vergoed.

Publicatiedatum: 17-09-2021